??„?????ˆ????????„????????˜?????š??????????????›?? ?????ž

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Workshop ในหัวข้อ “สื่อสารอย่างไรให้ตอบโจทย์User” ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2562 ณ โรงแรมเซ็นจูรี่พาร์ค ดินแดน กรุงเทพฯ 

สมัครเข้าร่วมได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 มิถุนายน 2562

 


วันที่ 14 มิถุนายน 2562   โดย
อ่าน 356 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.