ในภาพอาจจะมี ข้อความ

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
ประกาศรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น
ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ ไทย-เกาหลี ประจำปี 2563
(สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ - 28 กุมภาพันธ์ 2563)
หมายเลขโทรศัพท์ 0 25791370 - 9
ศึกษารายละเอียดและดาวน์โหลดได้ที่ลิงค์เว็บไซต์
https://www.nrct.go.th/fund/ประกาศรับทุนแลกเปลี่ยนนักวิจัยระยะสั้น-ภายใต้โครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ-ไทย-เกาหลี-ประจำปี-2563


วันที่ 17 มกราคม 2563   โดย
อ่าน 73 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.