(2-4 พ.ค. 61) อบรมฯ พัฒนาศักยภาพ ครู อบจ.นม.


วันที่ 9 พฤษภาคม 2561   โดย Administrator
อ่าน 303 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.