ประชุมชี้แจงนโยบายการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร


วันที่ 16 กรกฎาคม 2563   โดย admin
อ่าน 155 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.