ชื่อผู้ใช้: รหัสผ่าน:
สถาบันวิจัยและพัฒนา ::: Research and Development Institute สถาบันวิจัยและพัฒนา ::: Research and Development Institute


หน้าหลัก | เกี่ยวกับการประชุมวิชาการ | Call for Paper | รูปแบบการเขียนบทความ | ลงทะเบียน/สมัครสมาชิก | ลงทะเบียน(ผู้ประเมินบทความ) | บริการรับ-ส่งบทความ | คณะกรรมการ | ติดต่อสอบถาม | คู่มือการใช้งาน
  ติตต่อสอบถาม

การติดต่อส่งผลงาน

ส่งผลงานได้ที่

รองศาสตราจารย์ ดร.เอกรัตน์  เอกศาสตร์  รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา อาคาร 9 ชั้น 4

เลขที่ 340  ถนนสุรนารายณ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 30000  

โทรศัพท์ 0-4427-2941    เบอร์มือถือ 08-6653-7007  โทรสาร 0-4427-2941

อีเมล์ : nrru.rdi@gmail.com

 

***ทั้งนี้ ขอให้ผู้ส่งผลงานระบุอีเมล์เพียง 1 ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อท่านได้โดยตรง เพื่อให้คณะผู้จัดสามารถติดต่อกลับได้อย่างรวดเร็ว

การบริการ


Copyright © 2009 Research and Development Institute.  All rights reserved.