หน่วยจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เว็บไซต์ชั่วคราว ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจริยธรรมวิจัยในมนุษย์ > https://sites.google.com/nrru.ac.th/nrru-rdipr

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.