ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม
ประชาสัมพันธ์การจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 (The 6th TECHCON 2020) “วิจัยและพัฒนาเพื่อแก้ปัญหาชาติ”

ในวันศุกร์ที่ 31กรกฎาคม 2563
เวลา 08.30 - 17.30 น.
ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม

ผู้ที่สนใจสมัครได้ที่
????http://techcon.siamtechu.net/ ????
????email: techcon@siamtechno.ac.th
????website: http://www.siamtechno.ac.th/
????Maps: https://goo.gl/maps/ESSQere8YJG2
เพจ : https://www.facebook.com/techcon2020/
????สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
???? ???? 02878 5048, 028785030
????Line@ :Techcon2020 (@318xbmkd)
 
 
 
 
 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 183 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.