ไม่มีคำอธิบายรูปภาพ

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม ประจำเดือน สิงหาคม 2563
(โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและภาคเอกชนเปิดอบรมหลักสูตรประจำปี 2563 ประจำเดือนสิงหาคม) ดังนี้

1. หลักสูตร "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 27
2. หลักสูตร "เทคนิคการประชุมและการเขียนรายงานการประชุม" รุ่นที่ 6
3. หลักสูตร "การสร้างความสุขและความผูกพันของพนักงาน" รุ่นที่ 6

ติดต่อที่หมายเลขโทรศัพท์ 08-8884-2633
เว็บไซต์ www.polsci.tu.ac.th หัวข้อ ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 16 กรกฎาคม 2563   โดย Wissamas
อ่าน 8 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.