จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564

 

ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม

“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 1/2564"

ในระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 

 ณ โรงแรม Centre Point ศูนย์การค้า Terminal 21 Korat  อ.เมือง  จ.นครราชสีมา

ดาวน์โหลด เอกสารประชาสัมพันธ์

 

 

วันที่ 4 มีนาคม 2564   โดย Wissamas
อ่าน 43 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.