ด่วน!??? ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัย?
เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุน
จากกองทุนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (รอบ 2)
.
ดาวน์โหลดประกาศ ได้ที่
.
เปิดรับภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2565
.
สอบถามเพิ่มเติมที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา
เบอร์ภายใน 9460, 9461, 9463, 9464 หรือ 044-272941

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565   โดย admin
อ่าน 736 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.