อาจเป็นรูปภาพของ 3 คน และ ข้อความพูดว่า "วิทยากร รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ KAPIC RESO KASET ผศ.ดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ: หลักสูตร การประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (IMPACT EVALUATION) 20 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมกองแก้ว โรงแรม KANTARY HOTEL KORAT ดร.ปิยะทัศน์ พาพอนุรักษ์ สถาบันคลังสมองของชาติ ลงทะเบียนเข้าร่วมที่ลิงค์ https://shorturl.asia/tvRFT หนังสือโครงการ อัตราค่าลงทะเบียน บุคคลทั่วไป 1,500 บาท 500 บาท และค่าเดินทาง) (ราคานี้ไม่รวมค่าที่พัก"

ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม การอบรมเชิงปฏิบัติการ
" หลักสูตรการประเมินผลกระทบจากงานวิจัย (Impact Evaluation) "
.
วันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566
ณ โรงแรม KANTARY HOTEL KORAT
.
สมัครได้ที่ลิงค์ http://shorturl.asia/tvRFT
.
อัตราค่าลงทะเบียน (ราคานี้ไม่รวมค่าที่พักและค่าเดินทาง)
บุคคลทั่วไป 1,500 บาท
บุคลากรภายใน 500 บาท
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 044-272941 หรือ เบอร์โทรภายใน 9460


วันที่ 5 มกราคม 2566   โดย admin
อ่าน 736 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.