ส่งบทความวิจัยมาที่  vijaikorat@yahoo.co.th 

  หรือโทรมาสอบถามได้ที่  044-272941 

  ดาวโหลดที่นี่


วันที่ 2 กรกฎาคม 2555   โดย
อ่าน 919 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.