ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้ Regression Models ในงานวิจัย

คลิกดูรายละเอียด


วันที่ 10 มีนาคม 2558   โดย admin2
อ่าน 880 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.