มรภ.เทพสตรี : ขอเชิญส่งบทความเพื่อร่วมตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ "ลวะศรี" 

- วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

- มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

สอบถามเพิ่มเติมที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เทพสตรี 

โทร 036-611201 


วันที่ 2 ตุลาคม 2559   โดย
อ่าน 903 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.