สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
ขอเชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาแห่งชาติ
รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ 
รางวัลผลงานวิจัย
รางวัลวิทยานิพนธ์ ประจำปี 2560
และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2561

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
http://www.inventorday.nrct.go.th/ และ http://www.nrct.go.th


วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560   โดย
อ่าน 914 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.