การบูรณาการงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์และขยายผลสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงพาณิชย์ เชิงสังคม/ชุมชน

เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมหาวิทยาลัยได้คัดสรรงานวิจัยขายได้ ดังนี้

 

     1.เครื่องตำข้าวเม่า

 

     2. เครื่องกดแผ่นข้าวตัง

 

     3. เครื่องผลิตแผ่นข้าวโป่ง

 

     4. เครื่องร่อนข้าวเม่า

 

     5. ข้าวโป่งผสมผักและผลไม้

 

     6. การทำข้าวหลาม


วันที่ 7 มีนาคม 2561   โดย
อ่าน 1,608 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.