ขอเชิญนักวิจัย นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์ส่งบทความวิจัย บทความวิชาการ เพื่อตี่พิมพ์เผยแพร่ ในวารสารการวิจัยกาสะลองคำ มหาวิทยาลัยเชียงราย

ผู้สนใจสามารถส่งบทความผ่านระบบ https://bit.ly/2LTlY5m หรือผ่านระบบคิวอาร์โค้ด ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป


วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562   โดย Administrator
อ่าน 157 ครั้ง

       

สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ 044-009009 ต่อ 9460
โทรสาร 044-272941
E-mail : wijaikorat@nrru.ac.th

Copyright (c) Research and development Institute. All rights reserved.